Draeger-Tubes 6726665 Acetaldehyde 100/a

Draeger-Tubes 6726665 Acetaldehyde 100/a

Draeger-Tubes 6726665 Acetaldehyde 100/a

Kể từ phiên bản cuối cùng, một loạt các phát triển, cải tiến và sửa đổi mới đã ảnh hưởng đến công nghệ đo lường Dräger-Tubes. Phần dữ liệu về cá nhân Dräger-Ống và hệ thống đã được mở rộng và cập nhật. Nhiều hình ảnh của Dräger-Tubes được mô tả đã được tạo lại, vì nó có thể cải thiện độ sâu màu và độ tương phản màu của các ống khác nhau bằng cách sử dụng phương pháp sản xuất tối ưu hóa.
Thiết kế của phiên bản 20th Edition hiện tại vẫn giữ nguyên bố cục và c.ấu trúc của phiên bản trước
  • 81 01 811
  • STT Tên Download
    1 Dräger-Tubes Carbon Dioxide Click download
  • - +
  • 636
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Dräger-Tubes 67 26 665 Acetaldehyde 100/a
Dräger-Tubes 81 03 381 Acetic Acid 5/a
Dräger-Tubes CH22 901 Acetone 40/a
Dräger-Tubes 81 03 701 Acetone 100/b
Dräger-Tubes 81 01 121 Acid Test
Dräger-Tubes 81 03 701 Acrylonitrile 0.2/a
Dräger-Tubes 81 01 061 Amine Test
Dräger-Tubes 81 01 711 Ammonia 0.25/a
Dräger-Tubes 67 33 231 Ammonia 2/a
Dräger-Tubes CH 20 501 Ammonia 5/a
Dräger-Tubes 81 01 941 Ammonia 5/b
Dräger-Tubes 31 901 Ammonia 0.5%/a
Dräger-Tubes 67 33 171 Aniline 0.5/a
Dräger-Tubes CH 20 401 Aniline 5/a
Dräger-Tubes CH 25 001 Arsine 0.05/a
Dräger-Tubes 81 03 691 Benzene 0.25/a
Dräger-Tubes 81 01 231 Benzene 2/a (5)
Dräger-Tubes 67 18 801 Benzene 5/a
Dräger-Tubes 67 28 071 Benzene 5/b
Dräger-Tubes 81 01 741 Benzene 15/a
Dräger-Tubes 81 03 861 n­Butanol 10/a
Dräger-Tubes 81 01 811 Carbon Dioxide 100/a
Dräger-Tubes 23 501 Carbon Dioxide 0.1%/a
Dräger-Tubes CH 31 401 Carbon Dioxide 0.5%/a
Dräger-Tubes CH 25 101 Carbon Dioxide 1%/a
Dräger-Tubes CH 20 301 Carbon Dioxide 5%/A
Dräger-Tubes 81 01 891 Carbon Disulfide 3/a
Dräger-Tubes 67 28 351 Carbon Disulfide 5/a
Dräger-Tubes CH 23 201 Carbon Disulfide 30/a
Dräger-Tubes 67 33 051 Carbon Monoxide 2/a
Dräger-Tubes CH 25 601 Carbon Monoxide 5/c
Dräger-Tubes CH 19 701 Carbon Monoxide 8/a
Dräger-Tubes CH 20 601 Carbon Monoxide 10/b
Dräger-Tubes CH 29 901 Carbon Monoxide 0.3%/b
Dräger-Tubes 81 03 501 Carbon Tetrachloride 0.1/a
Dräger-Tubes 81 01 021 Carbon Tetrachloride 1/a
Dräger-Tubes CH 24 301 Chlorine 0.2/a
Dräger-Tubes 67 28 411 Chlorine 0.3/b
Dräger-Tubes CH 20 701 Chlorine 50/a
Dräger-Tubes 81 03 491 Chlorine Dioxide 0.025/a
Dräger-Tubes 67 28 761 Chlorobenzene 5/a (5)
Dräger-Tubes 67 28 861 Chloroform 2/a (5)
Dräger-Tubes 67 18 601 Chloroformate 0.2/b
Dräger-Tubes 81 03 911 Chloromethane 10/a
Dräger-Tubes 81 03 421 Chloropicrine 0.1/a
Dräger-Tubes 67 18 901 Chloroprene 5/a
Dräger-Tubes 67 28 681 Chromic Acid 0.1/a (9)
Dräger-Tubes 67 28 791 Cyanide 2/a
Dräger-Tubes CH 19 801 Cyanogen Chloride 0.25/a
Dräger-Tubes 81 03 671 Cyclohexane 40/a
Dräger-Tubes 67 28 931 Cyclohexylamine 2/a
Dräger-Tubes 81 03 475 Diesel Fuel
Dräger-Tubes 67 30 501 Diethyl Ether 100/a
Dräger-Tubes 67 18 501 Dimethyl Formamide 10/b
Dräger-Tubes 67 18 701 Dimethyl Sulfate 0.005/c (9)
Dräger-Tubes 67 28 451 Dimethyl Sulfide 1/a (5)
Dräger-Tubes 67 28 111 Epichlorhydrine 5/c
Dräger-Tubes 81 03 761 Ethanol 100/a
Dräger-Tubes CH 20 201 Ethyl Acetate 200/a
Dräger-Tubes 67 28 381 Ethyl Benzene 30/a
Dräger-Tubes 67 26 801 Ethyl Glycol Acetate 50/a
Dräger-Tubes 81 01 331 Ethylene 0.1/a (5)
Dräger-Tubes 67 28 051 Ethylene 50/a
Dräger-Tubes 81 01 351 Ethylene Glycol 10 (5)
Dräger-Tubes 67 28 961 Ethylene Oxide 1/a (5)
Dräger-Tubes 67 28 241 Ethylene Oxide 25/a
Dräger-Tubes 81 01 491 Fluorine 0.1/a
Dräger-Tubes 67 33 081 Formaldehyde 0.2/a
Dräger-Tubes 81 01 141 Activation tube for use
Dräger-Tubes 81 01 751 Formaldehyde 2/a
Dräger-Tubes 67 22 701 Formic Acid 1/a
Dräger-Tubes 81 01 601 Halogenated Hydrocarbons 100/a
Dräger-Tubes 81 03 681 Hexane 10/a
Dräger-Tubes 81 03 351 Hydrazine 0.01/a
Dräger-Tubes CH 31 801 Hydrazine 0.25/a
Dräger-Tubes 81 03 581 Hydrocarbons 2/a
Dräger-Tubes 81 03 571 Hydrocarbons 0.1%/c
Dräger-Tubes 81 03 481 Hydrochloric Acid 0.2/a
Dräger-Tubes 29 501 Hydrochloric Acid 1/a
Dräger-Tubes 67 28 181 Hydrochloric Acid 50/a
Dräger-Tubes 81 01 681 Hydrochloric Acid/Nitric Acid 1/a
Dräger-Tubes 81 03 601 Hydrocyanic Acid 0.5/a
Dräger-Tubes 81 01 511 Hydrogen 0.2%/a
Dräger-Tubes CH 30 901 Hydrogen 0.5%/a
Dräger-Tubes 81 03 251 Hydrogen Fluoride 0.5/a
Dräger-Tubes 30 301 Hydrogen Fluoride 1.5/b
Dräger-Tubes 81 01 041 Hydrogen Peroxide 0.1/a
Dräger-Tubes 81 01 461 Hydrogen Sulfide 0.2/a
Dräger-Tubes 81 01 991 Hydrogen Sulfide 0.2/b
Dräger-Tubes 67 28 041 Hydrogen Sulfide 0.5/a
Dräger-Tubes 67 19 001 Hydrogen Sulfide 1/c
Dräger-Tubes 81 01 831 Hydrogen Sulfide 1/d
Dräger-Tubes 67 28 821 Hydrogen Sulfide 2/a
Dräger-Tubes 81 01 961 Hydrogen Sulfide 2/b
Dräger-Tubes CH 29 801 Hydrogen Sulfide 5/b
Dräger-Tubes CH 29 101 Hydrogen Sulfide 100/a
Dräger-Tubes CH 28 101 Hydrogen Sulfide 0.2%/A
Dräger-Tubes 81 01 211 Hydrogen Sulfide 2%/a
Dräger-Tubes CH 28 201 Simultaneous Tube
Dräger-Tubes 81 03 521 Iodine 0.1/a
Dräger-Tubes 81 03 281 Mercaptan 0.1/a
Dräger-Tubes 67 28 981 Mercaptan 0.5/a
Dräger-Tubes 81 01 871 Mercaptan 20/a
Dräger-Tubes CH 23 101 Mercury Vapour 0.1/b
Dräger-Tubes 81 03 801 Methanol 20/a
Dräger-Tubes 67 28 161 Methyl Acrylate 5/a
Dräger-Tubes 37 06 301 Methyl Bromide 0,1/a
Dräger-Tubes 81 03 591 Methylene Chloride 20/a
Dräger-Tubes CH 20 001 Natural Gas Test (5)
Dräger-Tubes CH 19 501 Nickel Tetracarbonyl 0.1/a (9)
Dräger-Tubes 67 28 311 Nitric Acid 1/a
Dräger-Tubes 81 03 631 Nitrogen Dioxide 0.1/a
Dräger-Tubes 67 19 101 Nitrogen Dioxide 2/c
Dräger-Tubes 81 03 661 Nitrous Fumes 0.2/a
Dräger-Tubes CH 31 001 Nitrous Fumes 2/a
Dräger-Tubes 67 24 001 Nitrous Fumes 20/a
Dräger-Tubes 81 03 941 Nitrous Fumes 50/b
Dräger-Tubes 67 33 031 Oil Mist 1/a
Dräger-Tubes CH 31 201 Olefine 0.05%/a
Dräger-Tubes CH 26 303 Organic Arsenic
Dräger-Tubes CH 25 903 Organic Basic Nitrogen Compounds
Dräger-Tubes 67 28 081 Oxygen 5%/B (8)
Dräger-Tubes 81 03 261 Oxygen 5%/C
Dräger-Tubes 67 33 181 Ozone 0.05/b
Dräger-Tubes CH 21 001 Ozone 10/a
Dräger-Tubes 67 24 701 Pentane 100/a
Dräger-Tubes 81 01 551 Perchloroethylene 0.1/a
Dräger-Tubes 81 01 501 Perchloroethylene 2/a
Dräger-Tubes CH 30 701 Perchloroethylene 10/b
Dräger-Tubes 81 01 691 Petroleum Hydrocarbons 10/a
Dräger-Tubes 67 30 201 Petroleum Hydrocarbons 100/a
Dräger-Tubes 81 01 641 Phenol 1/b
Dräger-Tubes 81 01 521 Phosgene 0.02/a
Dräger-Tubes CH 19 401 Phosgene 0.05/a
Dräger-Tubes CH 28 301 Phosgene 0.25/c
Dräger-Tubes 81 01 611 Phosphine 0.01/a
Dräger-Tubes 81 03 711 Phosphine 0.1/c
Dräger-Tubes 81 03 341 Phosphine 0.1/b
Dräger-Tubes 81 01 801 Phosphine 1/a
Dräger-Tubes 81 01 621 Phosphine 25/a
Dräger-Tubes CH 21 201 Phosphine 50/a
Dräger-Tubes 67 28 461 Phosphoric Acid Esters 0.05/a
Dräger-Tubes CH 28 401 Polytest
Dräger-Tubes 81 03 741 i­Propanol 50/a
Dräger-Tubes 67 28 651 Pyridine 5/A
Dräger-Tubes 67 23 301 Styrene 10/a
Dräger-Tubes 67 33 141 Styrene 10/b
Dräger-Tubes CH 27 601 Styrene 50/a
Dräger-Tubes 81 03 471 Sulfuryl Fluoride 1/a (5)
Dräger-Tubes 67 27 101 Sulfur Dioxide 0.1/a
Dräger-Tubes 67 28 491 Sulfur Dioxide 0.5/a
Dräger-Tubes 0 5 
Dräger-Tubes CH 31 701 Sulfur Dioxide 1/a
Dräger-Tubes CH 24 201 Sulfur Dioxide 20/a
Dräger-Tubes 81 01 531 Sulfur Dioxide 50/b
Dräger-Tubes 67 28 781 Sulfuric Acid 1/a (9)
Dräger-Tubes 81 03 071 Tertiary Butylmercaptan
Dräger-Tubes 81 01 341 Tetrahydrothiophene 1/b (5)
Dräger-Tubes CH 25 803 Thioether
Dräger-Tubes 81 01 661 Toluene 5/b
Dräger-Tubes 81 01 701 Toluene 50/a
Dräger-Tubes 81 01 731 Toluene 100/a
Dräger-Tubes 67 24 501 Toluene Diisocyanate 0.02/A (9)
Dräger-Tubes CH  101 Trichloroethane 50/d (5)
Dräger-Tubes 67 28 541 Trichloroethylene 2/a
Dräger-Tubes 81 01 881 Trichloroethylene 50/a
Dräger-Tubes 67 18 401 Triethylamine 5/a
Dräger-Tubes 81 01 721 Vinyl Chloride 0.5/b
Dräger-Tubes CH 19 601 Vinyl Chloride 100/a
Dräger-TubesCH 23 401 Water Vapor 0.1
Dräger-Tubes 81 01 321 Water Vapor 0.1/a
Dräger-Tubes 81 01 781 Water Vapor 1/b
Dräger-Tubes 81 03 031 Water Vapor 3/a
Dräger-Tubes 67 33 161 Xylene 10/a
Dräger-Tubes 81 01 301 Ammonia 20/a­D
Dräger-Tubes 81 01 161 Butadiene 10/a­D
Dräger-Tubes 81 01 381 Carbon Dioxide 500/a­D
Dräger-Tubes 81 01 051 Carbon Dioxide 1%/a­D
Dräger-Tubes 67 33 191 Carbon Monoxide 50/a­D
Dräger-Tubes 67 33 091 Hydrogen Sulfide 10/a­D
Dräger-Tubes 81 01 111 Nitrogen Dioxide 10/a­D

Đọc thêm

Sản phẩm cùng loại
0
Chỉ đường
Zalo
Hotline